Our Vision 

  • We will do today what others don't - so we have tomorrow what others want.
  • Ringbal 'n amptelike skolesport sal word
  • Meer Onderwyser deel maak as beamptes
  • Liga speel by die verskeie skole
  • Tenminste een nuwe skool deel maak aan die liga per jaar
  • Beplan, droom en neem aksie.


For more information please contact:  enskoleringbal@gmail.com